Zprávy společnosti

Valná hromada - červen 2017

Datum:

Zveme vás na řádnou valnou hromadu akciové společnosti Žerotín, a.s. se sídlem ve Strážnici, Za Drahou 1331, PSČ 69662, konanou dne 22.6.2017 od 13:00

Více

Výročí firmy Žerotín a.s.

Datum:

Dne 22.6. 2016 oslaví Žerotín a.s. 20 let od založení akciové společnosti.

Akciová společnost Žerotín je moderní prosperující zemědělský podnik zabývající se rostlinnou a živočišnou výrobou.

Děkujeme všem svým zaměstnancům za kvalitně odvedenou práci, a svým obchodním partnerům za přízeň. Těšíme se do budoucna na další spolupráci.

Více

Valná hromada červen 2016

Datum:

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu akciové společnosti Žerotín, a.s.
se sídlem ve Strážnici, Za Drahou 1331, PSČ 69662

kterou svolává představenstvo akciové společnosti na čtvrtek 16.6.2016 ve 13 hodin do jídelny akciové společnosti Žerotín, Za Drahou 1331, Strážnice
Presence: od 12 hodin. Prosíme akcionáře o dochvilnost a včasný příchod z důvodu značného počtu akcionářů.

Více informací naleznete v detailu nebo v celém znění (pdf).

Více

Starší zprávy

O společnosti

Žerotín, a.s. Strážnice obhospodařuje zemědělskou půdu, která je tvořena pěti katastrálními územími a to Strážnice, Petrov, Sudoměřice , Radějov a Tvarožná Lhota. Obdělávaná plocha činí 3869 ha, z toho připadá na ornou půdu 3303 ha, na TTP 469 ha, sady 7,18 ha (broskve) a vinice 88,05 ha. Živočišná výroba je zaměřena na chov skotu, a to jak pro produkci mléka, tak i produkci masa. Celkem podnik chová 1400 kusů s vlastním uzavřeným obratem stáda.

Více o společnosti

Žerotín a.s.

Rostlinná výroba

Komodity zpracování Žerotín a.s.

Žerotín, a.s. Strážnice obhospodařuje zemědělskou půdu, která je tvořena pěti katastrálními územími.

 • Strážnice,
 • Petrov,
 • Sudoměřice,
 • Radějov,
 • Tvarožná Lhota.

Obdělávaná plocha činí 3869 ha, z toho připadá

 • na ornou půdu 3303 ha,
 • na TTP 469 ha,
 • sady 7,18 ha (broskve),
 • vinice 88,05 ha.

Více o rostlinné výrobě

Vinařství

Akciová společnost Žerotín navazuje na bohatou tradici pěstování révy vinné na Strážnicku. První písemné zmínky z roku 1417, kdy pan Petr z Kravař, tehdejší majitel strážnického panství vydává horenské právo. Název společnosti je odvozen od jména rodu Žerotínů, za jejichž panství v 16. století dosahovalo vinařství v této části Moravy největšího rozkvětu.

Více o vinařství

Vinařství Žerotín

Živočišná výroba

Živočišná výroba

Živočišná výroba je zaměřena na chov skotu, a to jak pro produkci mléka, tak i produkci masa. Celkem podnik chová 1400 kusů s vlastním uzavřeným obratem stáda.

Více o živočišné výrobě

Bioplynová stanice

V srpnu roku 2012 jsme spustili vlastní bioplynovou stanici. Novostavba se nachází uvnitř farmy zčásti obklopené zemědělskými stavbami a zčásti místními polnostmi, takže je pohledově odcloněna od města Strážnice.

Více o bioplynové stanici

Čerpací stanice

Adresa

Za Drahou, 696 62 Strážnice
tel: 518 332 534

Otevírací doba

Po – Ne: 6:00 – 20:00

Bližší informace

Nabídka pohonných hmot

 • Benzin Natural 95
 • Diesel
 • Bio Diesel