O společnosti

Historie

V roce 1963 začínalo slučování družstev v okolí Strážnice, jako byli např. JZD Sudoměřice a JZD Petrov. Na počátku sedmdesátých let se objevily plány na zavedení velkovýroby slučováním menších družstev. Došlo k tomu v roce 1975, kdy vznikl jeden útvar JZD SNP Strážnice, pod které spadali okolní vesnice – Sudoměřice, Petrov, Tvarožná Lhota a Radějov. V té době pracovalo v JZD 1252 pracovníků.

Po sametové revoluci bylo družstvo přejmenováno na ZD Strážnice. V devadesátých letech došlo k likvidaci a byl vyhlášen konkurz.

Současnost

Vznikl nový subjekt Žerotín a.s. Strážnice, kde v současné době pracuje 100 pracovníků. Akciová společnost Žerotín je moderní prosperující zemědělský podnik zabývající se rostlinnou a živočišnou výrobou a od roku 2012 i produkcí elektrické energie z bioplynové stanice.

Společnost hospodaří na 3.814,34 ha zemědělské půdy v katastrech obcí Strážnice, Petrov, Tvarožná Lhota, Sudoměřice a Radějov. Na 3 205,57 ha jsou pěstovány klasické polní plodiny jako je pšenice, ječmen, řepka ozimá, slunečnice, kukuřice a vojtěška. Společnost má i poměrně velkou výměru (442,71 ha) travních porostů, jsou to louky Pomoraví a Bílých Karpat. Kromě základní polní výroby obhospodařujeme i 7,13 ha sadů, ale především 87,75 ha vinic.

Kromě rostlinné výroby má akciová společnost i poměrně rozsáhlou živočišnou výrobu. Specializujeme se na chov skotu, kde je uzavřený obrat stáda o celkovém počtu kusů 1400.

Firma 01
Firma 02
Firma 03

Údaje společnosti

Název:
Žerotín a.s.
Právní forma:
Akciová společnost
Obchodní rejstřík:
Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 1863
Identifikační číslo:
634 95 465
Sídlo:
Za Drahou 1331, 696 62 Strážnice

Statutární orgán

Představenstvo:

Ing. Marie Šrůtková
předseda představenstva

Ing. Karel Koluch
místopředseda představenstva

Ing. Petra Poslušná
člen představenstva

Ing. Karel Koluch ml.
člen představenstva

Dozorčí rada:

Jiří Belžík
předseda dozorčí rady

Ing. Milena Gavlíková
místopředseda dozorčí rady

Richard Šrůtka
člen dozorčí rady

Tomáš Koluch
člen dozorčí rady