Výročí firmy Žerotín a.s.

Dne 22.6. 2016 oslaví Žerotín a.s. 20 let od založení akciové společnosti.

Akciová společnost Žerotín je moderní prosperující zemědělský podnik zabývající se rostlinnou a živočišnou výrobou.

Děkujeme všem svým zaměstnancům za kvalitně odvedenou práci, a svým obchodním partnerům za přízeň. Těšíme se do budoucna na další spolupráci.