Živočišná výroba

Živočišná výroba je zaměřena na chov skotu, a to jak pro produkci mléka, tak i produkci masa. Celkem podnik chová 1400 kusů s vlastním uzavřeným obratem stáda.

S celkového počtu je 540 dojnic s roční užitkovostí za laktaci 8750 l mléka. Základní dojené stádo je složeno z dojnic plemene holštýnského což je 75% a plemene české strakaté 25%. Dojení probíhá v rekonsktruované ryběnové dojírně 2×12. Dojnice jsou ustájeny v rekonstruovaných stájích s individuálními slamnatými postýlkami.

Dále chováme jalovice pro vlastní obrat stáda v počtu 350 kusů s průměrným denním přírustkem 750g/kus. Jalovice jsou umístěny ve čtyřech stájích z toho jedna je s individuálními postýlkami, kde jsou jalovice březí což následně usnadňuje zařazení do chovného stáda dojnic po otelení.

V podniku vykrmujeme 180 jatečných býků. Býci jsou odchováváni v nově postavené stáji, v kotcích s hlubokou podestýlkou. Denní přírustek je 1200 g/kus.

Narozená telata jsou chována nejdříve v individuálních budkách venku, následně ve společných kotcích. V půl roce jsou rozděleni na jednotlivé stáje pro odchov nebo výkrm.

Výroba krmných směsí je zajištěna vlastní míchárnou. Nakupují se pouze granulované krmné směsi pro odchov nejmenších telat. Základní krmná dávka je složena z kukuřičné siláže, senáže, řípků a mláta.

V živočišné výrobě v současné době pracuje 19 zaměstnanců.

zivocisna_01_800
zivocisna_02_800
zivocisna_03_800